cross-press   

2023

Josipovo u Nat. Svetištu sv. Josipa Karlovac, 19.03.2023 Proštenje sv. Josipa u Nationalnom Svetištu Nekoliko zračnih snimaka i mobitel-fotografija.

Josipovo u Nat. Svetištu sv. Josipa

Karlovac, 19.03.2023 Proštenje sv. Josipa u Nationalnom Svetištu Nekoliko zračnih snimaka i mobitel-fotografija.

50 images

Blagdan bl. kardinala Alojzija Stepinca Krašić, 10.02.2023 Vrhbosanski pom. biskup em. Pero Sudar, križevački em. vladika Nikola Kekić, mons. Juraj Batelja...

Blagdan bl. kardinala Alojzija Stepinca

Krašić, 10.02.2023 Vrhbosanski pom. biskup em. Pero Sudar, križevački em. vladika Nikola Kekić, mons. Juraj Batelja (postulator kauze za proglašenje svetim bl.…

193 images

GK Liturgija sv. Ivana Zlatoustog kod franjevaca konventualaca Zagreb, 08.02.2023 Grkokatoličku liturgiju sv. Ivana Zlatoustog u crkvi "Duha Svetog" kod franjevaca konventualaca...

GK Liturgija sv. Ivana Zlatoustog kod franjevaca konventualaca

Zagreb, 08.02.2023 Grkokatoličku liturgiju sv. Ivana Zlatoustog u crkvi "Duha Svetog" kod franjevaca konventualaca predvodio je grkokatolički vladika (biskup)…

205 images1 audio1 video