cross-press    2023 

Proštenje sv. Marije Magdalene

Prilišće, 22.07.2023


Misno slavlje na blagdan sv. Marije Magdalene u župnoj crkvi u Prilišću predvodio je vlč. Dražen Karačić, karlovački dekan.  

Uz domaćina, župnika vlč. Josipa Priselca koncelebrirali su Ivan Tompić (župnik Barilovački Cerovac), mons. Ferdinand Vražić (župnik Srce Isusovo, Karlovac), vlč. Dragutin Goričanec (župnik Završje), vlč. Jože Pavlaković (župnik Stari Trg, Slovenija), vlč. Tomislav Krajačić (župnik Barilovački Leskovac) i p. Dario Grbac (župni vikar, Novigrad).

Župnik vlč. Priselac je nakon sv. mise pozvao na razgledavanje izložbe povijesti Prilišća i ceste "Lujzijane" u dvoranu "Zora".


Kirtag in der Pfarrkirche hl. Maria Magdalena in Prilišće beim Karlovac mit Dechant Dražen Karačić und Pfr. Josip Priselac.

Izložba Povijest Prilišća i ceste "Lujzijane" u dvorani "Zora".

Izložba


Povijest Prilišća i ceste "Lujzijane" u dvorani "Zora".

37 images

Pogled odozgor Župna crkva Prilišće i kapela u Vukovoj Gorici

Pogled odozgor


Župna crkva Prilišće i kapela u Vukovoj Gorici

32 images

Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene Introitus
Introitus
Proštenje sv. Marije Magdalene Introitus
Introitus
Proštenje sv. Marije Magdalene Introitus
Introitus
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene 1. Čitanje
1. Čitanje
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene Evanđelje
Evanđelje
Proštenje sv. Marije Magdalene Evanđelje
Evanđelje
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene Molitva vjernih
Molitva vjernih
Proštenje sv. Marije Magdalene
Proštenje sv. Marije Magdalene Pranje svećeničih ruku
Pranje svećeničih ruku

Shopping Cart