cross-press    2023 

Križni put u župi Završje

Završje, 07.04.2023

Zaista težak križ (tridesetak kilograma) nosili su župljani župe Završje na Veliki petak od kapele sv. Josipa uzbrdo do župne crkve Uzvišenja sv. Križa, gdje je župnik vlč. Dragutin Goričanec slavio liturgiju.


Das wirklich schwere Kreuz (rund 30kg) trugen am Karfreitag abwechseld Prarrmitglieder von der Kapelle St.Josef auf zu der Pfarrkirche des Kreuzerhöhung.

Dort feierte der Pfarr Hw. Dragutin Goričanec die Karfreitags-Liturgie.

Križni put na Veliki petak Od kapele sv. Nikole do župne crkve Uzvišenja sv. Križa
Od kapele sv. Nikole do župne crkve Uzvišenja sv. Križa
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak
Križni put na Veliki petak

Shopping Cart