cross-press    2022 

18. Molitveni sabor za nerođene

Svetice, 10.09.2022


Osamnaesti nacionalni Molitveni sabor za nerođene održan je u pavlinskom samostanu Svetice na temu "Gospa u Međugorju poziva na mir", stoga se ove godine posebno molilo da na obitelji u nemirima današnjice, po Gospinom zagovoru, siđe Kristov mir.

Sudjelovale su udruga "Betlehem" s podružnicama iz jedanaest hrvatskih gradova, udruga "40 dana za život", te oko šesto sudionika, među kojima je bilo mnoštvo djece.

Na prijepodnevnom programu su stajale krunica, klanjanje s euharistijskim blagoslovom, te sveta misa, a nekoliko svećenika je stajalo na raspolaganju za sakrament ispovjedi.

U popodnevnom djelu je pater Glogović, osnivač molitvenog sabora i prior samostana Svetice, održao katehezu o kulturi života, zaštiti života, te o Mariji, Kraljici mira.

O projektu "Najmanji među nama" govorila je Ljubica Oršić (radi se o grobnicama za nerođenu djecu, koje bi diljem Hrvatske bile trajni spomenici životu).   Vedran Politeo i Ante Čaljkušić su govorili o akcijama udruge "40 dana za život" i jednom velikom filmskom projektu za život.

Svoje svjedočanstvo dali su Ljiljana Čosić o svojoj bebi koja je umrla prije nego se rodila, zatim Ana Kuklek o kćeri koja je umrla sa dvanaest godina, te Anastazija i David Mavri iz Slovenije, kojima medicina nije uspjela pomoći dobit djecu, ali vjera i molitva jesu.

Više desetaka slika Gospe Međugorske je dano obiteljima u težim životnim okolnostima, a oni će ih prosljeđivati dalje.   Na kraju molitvenog sabora je pater Glogović, zajedno s roditeljima, pred tabernakulom i slikom Blažene Djevice Marije blagoslovio djecu.   Svi sudionici su stavljeni pod zaštitu Majke Isusove, tako da su moleći i pjevajući naizmjence bili pokrivani plaštem napravljenim po liku plašta Gospe Guadalupske.

Neposredno uz pavlinski samostan se gradi pro-life centar, a otvara se i nova kuća u kojoj su tri majke s djecom iz Ukrajine već našle utočište.

Svetice, 10.09.2022

Im Paulinerkloster auf dem Berg Svetice bei Karlovac in Kroatien wurde die 18. Gebetsversammlung für Ungeborene abgehalten.

Das Thema war "Die Muttergottes in Medjugorje ruft zum Frieden auf", so betete man heuer besonders für die Familien, damit Christus ihnen, in der heutigen unruhigen Zeit durch die Fürsprache Mariens den Frieden schenke.

Teilgenommen haben der Verein "Betlehem" mit seinen Zweigstellen aus 11 kroatischen Städten, der Verein "40 Tage für das Leben", sowie 600 Teilnehmer, darunter viele Kinder.

Das Vormittagsprogramm bildeten Rosenkranz, eucharistische Anbetung mit Segen, hl.Messe, und mehrere Priester standen für die Beichte zur Verfügung.

Am Nachmittag hielt p. Marko Glogović eine Katechese über die Kultur des Lebens, über den Schutz des Lebens, sowie über Maria als Königin des Friedens.

Es wurde über das Projekt "Die Kleinsten unter uns" berichtet, bei welchem es sich um den Bau der Grabmäler für die Ungeboren handelt, die ein dauerhaftes Denkmal für das Leben werden sollen, sowie über das Projekt des ersten kroatischen Pro-Life Abendfilms.   Einige Teilnehmer gaben Zeugnisse über ihren Umgang mit dem Tod ihrer Kinder vor der Geburt, sowie darüber, wie Gebet und Glaube bei Unfruchtbarkeit helfen können, wenn die Medizin es nicht weiter schafft.

Mehrere Dutzend Bilder der Muttergottes von Medjugorje wurden an Familien in Schwierigkeiten verteilt, die sie dann anderen solchen Familien weitergeben sollen.

Alle Teilnehmer wurden unter den Schutzmantel der Muttergottes gestellt, indem sie betend und singend, abwechselnd mit einem großen Mantel abgedeckt wurden, der dem Mantel der Muttergottes von Guadalupe nachgemacht ist.

Gleich neben der Paulinerkloster wird ein Prolife-Zentrum gebaut, und in einem neuen Schutzhaus haben bereits 3 Mütter mit Kindern aus der Ukraine Obdach gefunden.

PrijePodne

PrijePodne


322 images1 video

PoslijePodne

PoslijePodne


228 images

18. Molitveni sabor za nerođene Euharistijsko klanjanje
Euharistijsko klanjanje
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene Euharistijski blagoslov, pater Marko Glogović
Euharistijski blagoslov, pater Marko Glogović
20. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene pater Marko Glogović
pater Marko Glogović
18. Molitveni sabor za nerođene
2022.09.10_10.15.02 "Želim Te vidjeti!"
"Želim Te vidjeti!"
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene
18. Molitveni sabor za nerođene Čitanje
Čitanje
18. Molitveni sabor za nerođene Čitanje
Čitanje
18. Molitveni sabor za nerođene Evanđelje, pater Marko Glogović
Evanđelje, pater Marko Glogović

Shopping Cart