cross-press    2021 

Sv. misa u 18h

# 75%

# 75%


65 images

Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Župni zbor
Župni zbor
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Čitanje
Čitanje
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Čitanje
Čitanje
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Evanđelje
Evanđelje
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Ministrantica
Ministrantica
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Ministrantica
Ministrantica
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.
Propovjed nadbiskupa Mate Uzinića.

Shopping Cart