cross-press    2021 

# 75%

Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Župnik don Tomislav Zečević
Župnik don Tomislav Zečević
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Župnik don Tomislav Zečević
Župnik don Tomislav Zečević
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Čitanje
Čitanje
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Elevacija
Elevacija
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Pozdrav mira, don Tomislav Zečević
Pozdrav mira, don Tomislav Zečević
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Doxologija, don Tomislav Zečević
Doxologija, don Tomislav Zečević
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Završni blagoslov, don Tomislav Zečević
Završni blagoslov, don Tomislav Zečević
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Štovanje sv. Antuna
Štovanje sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Štovanje sv. Antuna
Štovanje sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Župni zbor
Župni zbor
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Ministrantice
Ministrantice
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Ministrantice
Ministrantice
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna
Sv. Misa na sv. Antuna u župi sv. Antuna Don Tomislav Zečević sa kandidaticama za krizmu.
Don Tomislav Zečević sa kandidaticama za krizmu.

Shopping Cart